دوستان قبل از دانلود به دو نکته توجه کنند:

۱- جزوه بدخط و نامرتب نوشته شده

۲- جزوه مربوط به ۷ سال پیش است

 

صفحه 1 تا 10    

صفحه 11 تا 20  

صفحه 21 تا 30   

صفحه 31 تا 40  

صفحه 41 تا 49  

 

 

+ نوشته شده توسط صادق قربانی |